14/02/2016

Väike teatrisõnastik

Olete te kunagi teatris käies ja kava lugedes mõelnud, et küll seal on palju võõraid nimesid kirjas? Näiteks, kes on inspitsient ja mida ta teeb? Või mis vahe on etendusel, lavastusel ja näidendil? Kas neil on üldse mingi vahe?
Mina näiteks olen üsna sage teatrite kodulehekülgede külastaja. Ega ma siis ainult mängukava ei uuri, ikka vaatan töötajate rubriiki ka aeg-ajalt. Ja siis on küll tekkinud küsimusi, et huvitav mida üks või teine töötaja teeb. Kui päris aus olla, siis teatrimaailmas on ikka päris palju erimõisteid kasutusel, millest ma varem kuulnudki ei olnud. Kuna ma nüüd käin Tartu Ülikoolis tarkust taga nõudmas ka ühes teatriaines, siis mõtlesin enda uusi teadmisi ka teiega jagada. Alljärgnevalt toongi välja mõned võõrsõnad, millega tee võite teatrimaailmas kokku puutuda. Äkki kedagi huvitab.

A
B
Brikolöör - lavastaja tüüp, kes teeb sageli lavastusele ise heli- ja valguskujunduse, kasutab rekvisiitideks käepäraseid asju ja kes ei ole esialgses näidendis kinni (suur osa on improvisatsioonil).
 
C
D
Demiurg - lavastaja tüüp, kellele on iseloomulikuks jooneks terviklikkus. Tegemist on nö klassikalise lavastajaga, kes kasutab lavastuse loomisel kunstnikku ja kelle lavastus põhineb konkreetsel tekstil
Dramatiseerija/Instseneerija - inimene, kes paneb mitte näidendivormis oleva teose (näiteks romaani) näidendivormi
Dramaturg - inimene, kes otsib algsele näidendile välja lisatekste ja paneb algsest näidendist ja lisatekstidest kokku uue näidendi

E
Etendus - üks ainus mängukord. Üks osa lavastusest. Kui ühte ja sama lavastust mängitakse igal õhtul, siis igal õhtul on tegemist uue etendusega, sest ükski etendus ei ole 100% teisega sarnane.

F
G
H
I
Inspitsient - etenduse juht, on lava taga kõige tähtsam inimene, kes juhib kogu etenduse kulgu. Vastutab nii grimmeerijate, riietajate, valgustajate, heli- ja lavatehnikute eest (et kõik oleksid õigel ajal õiges kohas ja näitlejad saaksid õigel ajal õigete rekvisiitide ja kostüümidega lavale minna)

J
K
Kontsertmeister - inimene, kes õpetab näitlejatele selgeks lavastuses kasutatavad laulud
Kunstiline juht/peanäitejuht/loominguline juht - inimene, kes koostab teatri üldise repertuaariplaani ja määrab uuslavastuste koosseisu

L
Lavastaja - on inimene, kes loob etendusest ühtse terviku; teksti, näitleja, lavaruumi, valguse, heli jms omavaheliste suhete looja
Lavastus - proovides valminud tulemus, mida laval mängitakse. Pigem on tegemist protsessiga.
Loomenõukogu/kunstinõukogu - nõukogu, kelle ülesandeks on kavandada ja hinnata teatri loomingulise tegevusega seotud küsimusi (näiteks kontrolletenduste arutamine). Loomenõukogusse kuuluvad tavaliselt teatri direktor, kunstiline juht, loominguliste töötajate esindaja.
M
Misantseen - näitlejate paigutus laval
Muusikal - on muusikaline komöödia, mis on kerge sisuga ja milles on võrdne roll nii dialoogidel, laulul kui tantsul ja mis tavaliselt kujutab igapäevast elu ja tavalisi inimesi

N
Näidend - tekst, millel lavastus põhineb
Näitekirjanik - see inimene, kes kirjutab näidendiks oma loomingut

O
Ooper - (itaalia keeles opera - teos) on draamateksti ette kandmine ühe või mitme kostüümidesse riietatud laulja poolt koos saateinstrumentidega, kusjuures muusikalisi numbreid eraldavad kõnedialoogid või lauldes kõnelemine
Operett - (itaalia keeles operetta - väike ooper) on koomilise sisuga muusikaline lavateos, milles dialoogid vahelduvad laulude ja tantsuga ning mille sisu tavaliselt räägib kõrgema seltskonna elust

P
Projektiteater - teater, mida tehakse kindlate projektide raames ja kus iga lavastuse jaoks tuleb kokku eraldi trupp, kes kindlate mängukordade järel uuesti laiali läheb
Q
R
Repertuaariteater - teater, kellel on kindel trupp, kunstiline nõukogu ja kelle mängukavas on korraga mitu lavastust
Repetiitor - inimene, kes õpetab lavastuses osalejatele selgeks koreograafi poolt loodud liikumise

S
Suflöör - see inimene, kes näitlejatele teksti ette ütleb
Sõnateater - teater, mis põhineb enamasti kirjutatud tekstil ja jaguneb laias laastus kolmeks: tragöödia, komöödia ja draama

T
Teater - tuleneb kreeka keelsest sõnast theatron, mis tähendab etendamise kohta. Teatri all mõistetakse nii ühekordset etendust, institutsiooni, teatrimaja või kõiki eelpoolnimetatud komponente kokku
Trupijuht - inimene, kes koostab teatri mängukava, proovigraafiku ja kooskõlastab need teatri lepinguliste näitlejate, külalisnäitlejate ning lavastajatega

U
V
Valguskujundaja/valgustehnik - inimene, kes viib valguskunstniku poolt kujundatud valguskujunduse lavastuses ellu
Valguskunstnik - inimene, kes töötab välja lavastuses kasutatava valguskujunduse

Õ
Ä
Ö
Ü
Selline see lühikene sõnastik saigi. Eks ma täiendan seda jooksvalt, kui uusi mõisteid leian/kuulen.

2 kommentaari:

  1. Aga kõige tähtsamast, Komödiandist, kellest algab Teater ja kellesse lõppeb teater, pole sõnagi.

    VastaKustuta
    Vastused
    1. Nagu näha, siis on tegemist mul pooliku sõnastikuga. Seega saab alati seda täiendada.

      Kustuta